Skip to content
Home » Magnificent 40-years old (2012)

Magnificent 40-years old (2012)

Świetni czterdziestoletni to pomysł na ukazanie twórców krakowskiego środowiska: artystów, dziennikarzy, poetów i pisarzy, managerów kultury. Oprócz szeroko pojętego uczestnictwa w kulturze łączy ich także wiek – urodzeni w latach 60′ mają dzisiaj między 40 a 50 lat. Należą oni do pokolenia określanego niekiedy mianem straconego. Swoje dorosłe życie rozpoczynali na progu transformacji ustrojowej. I chociaż niektórzy obecni trzydziestolatkowie sądzą, że szanse tego pokolenia na zawodowy rozwój były nielimitowane, gdyż wszystkie pola społecznej rzeczywistość były wolne i czekały na wypełnienie, to jednak edukacja w czasach komuny możliwości te znacznie ograniczała. Stawali oni przed wyborami ścieżek kariery, które często były niezgodne z ich artystyczną tożsamością.
Andrzej Pilichowski Ragno na 46 czarnobiałych fotografiach uchwycił obraz ludzi, którzy od 20 lat współtworzą szczególny klimat krakowskiej kultury. Oprócz powszechnie znanych osób pojawiają się w projekcie mniej znani, związani ze środowiskiem, stanowiący barwny element fenomenu jakim niewątpliwie jest kulturalny Kraków przełomu wieków. Przyjęta konwencja zdjęć pozbawionych retuszu sprawia, że uroda fotografowanych postaci, daleka od wciąż lansowanego medialnie wzorca młodzieńczej atrakcyjności, jest prawdziwie urzekająca.
W ramach projektu przewidziana jest wystawa portretów oraz publikacja albumowa opatrzona literackim komentarzem, z dołączonymi biogramami prezentowanych postaci – opracowanymi na podobnej zasadzie jak kwestionariusz Prousta.
Projekt ma charakter unikatowy – prezentuje pokoleniowy portret czterdziestolatków, którzy odgrywają znaczącą rolę w kulturze miasta. Jest także artystycznym zapisem, ale też socjologicznym dokumentem – znakiem czasu, twórczą interpretacją, wieloaspektowym studium postaci.
“Magnificent 40-years old” is an idea to show the creators of the Krakow milieu: artists, journalists, poets and writers, culture managers. In addition to the broadly understood participation in culture, they are also linked by age – those born in the 60’s are now between 40 and 50 years old. They belong to the generation sometimes referred to as the lost. They began their adult life on the threshold of political transformation. And although some of the present 30-year-olds believe that this generation’s chances for professional development were unlimited, as all the fields of social reality were free and waiting to be fulfilled, education during the communist era significantly limited these possibilities. They faced career path choices that were often inconsistent with their artistic identity. Andrzej Pilichowski Ragno captures the image of people who have been contributing to the special atmosphere of Krakow culture for 20 years.
Olimpia Maciejewska-Gijbels
Magnificent 40-years old 2012, Andrzej Pilichowski-Ragno

related