Skip to content
Home » Children’s illustrations

Children’s illustrations

Children's illustrations, Andrzej Pilichowski-Ragno
PUSS IN BOOTS

Children's illustrations, Andrzej Pilichowski-Ragno
ALFABET Z OBRAZKAMI / ALPHABET IN PICTURES

Children's illustrations, Andrzej Pilichowski-Ragno
OTTOKAR DER ELEPHANT AUS SANSIBAR / OTTOKAR, THE ELEPHANT FROM ZANZIBAR

Children's illustrations, Andrzej Pilichowski-Ragno
JAK STAŃCZYK Z DWORZAN ZAŻARTOWAŁ / HOW THE JESTER FOOLED THE COURT

Children's illustrations, Andrzej Pilichowski-Ragno
MAGAZYN “ŚWIERSZCZYK” / “ŚWIERSZCZYK” SHORT STORIES

Children's illustrations, Andrzej Pilichowski-Ragno
DREJDL I HAMANTASZE, przewodnik po kulturze Żydowskiej dla najmłodszych / THE DREIDEL AND HAMANTASCH

Children's illustrations, Andrzej Pilichowski-Ragno
ALOJZY, KOT W PODRÓŻY / ALOJZY, THE TRAVELLING CAT

Ilustracje dla dzieci

Wizualne wsparcie dla tekstu: Ilustracje pomagają dzieciom zrozumieć treść tekstu. Dzieci, zwłaszcza w młodym wieku, często korzystają z obrazów jako zewnętrznego narzędzia do zrozumienia historii, rozwijając jednocześnie zdolności interpretacji obrazów.

Stymulacja wyobraźni: Ilustracje pobudzają wyobraźnię dzieci i pomagają im wizualizować wydarzenia, postacie i miejsca opisywane w tekście. To połączenie słowa pisanego z obrazem pomaga rozwijać kreatywność i zdolności przestrzenne.

Ułatwienie zrozumienia trudniejszych pojęć: Zastosowanie ilustracji może znacznie ułatwić zrozumienie abstrakcyjnych pojęć, szczególnie gdy dotyczą one nauki, matematyki czy innych dziedzin wymagających wyobraźni.

Rozwijanie umiejętności językowych: Ilustracje wspierają rozwój słownictwa, ponieważ pomagają dzieciom zidentyfikować i zrozumieć nowe słowa, łącząc je z konkretnymi obrazami.

Wzmacnianie emocji i zainteresowania: Kolorowe i atrakcyjne ilustracje przyciągają uwagę dzieci, wzbudzając ich zainteresowanie treścią książki. Dodatkowo, poprzez ilustracje łatwiej jest przekazać emocje i nastroje obecne w tekście.Wprowadzanie do czytania: Dla młodych czytelników, ilustracje mogą stanowić zachętę do czytania. Obrazki pomagają w skoncentrowaniu uwagi dziecka, co może ułatwić przejście od czytania obrazków do czytania samego tekstu.

Rozwój umiejętności społecznych: Ilustracje, zwłaszcza te przedstawiające różnorodne postacie i sytuacje, mogą wspierać rozwój umiejętności społecznych i empatii, ucząc dzieci różnorodności i tolerancji.

Przyjemność z czytania: Estetyczne i atrakcyjne ilustracje sprawiają, że czytanie staje się bardziej przyjemne dla dzieci, co przyczynia się do rozbudzania ich miłości do książek i literatury.