Skip to content
Home » About

About

About, Andrzej Pilichowski-Ragno

Andrzej Pilichowski-Ragno was born in Rome in 1967, he lives and works in Krakow. PhD at the Academy of Fine Arts in Krakow. He earned a liberal arts degree at the Jagiellonian University in Krakow. For 20 years he has been working as a photographer and a active member of ZPAF (Association of Polish Art Photographers). Now he is a professor of photography at Krakow University of Technology and AMA Film Academy in Krakow, where he is giving classes on street photography, portrait, advertising photography and digital post-production.

more

He co-leads an eight-month authorial Master Course for advanced photographers. He also co-leads or leads original workshops in portrait and street photography, illustration workshops for children, collaborating with institutions such as the National Museum, Museum of the History of Photography, Galicia Jewish Museum, Wawel Royal Castle, Children’s Literature Festival, Conrad Festival, and Krakow Festival Office.

He specializes in children’s illustration, creating or co-creating award-winning original books published in Poland, Germany, USA, and Korea. He also engages in graphic design (covers, posters, visual support), collaborating with entities like Wawel Royal Castle, Jagiellonian University Press, University of Łódź Press, University of Białystok Press, Krakow Composers Festival, and the Museum of Crafts in Krosno.He is a two-time recipient of the Creative Scholarship of the City of Krakow (1996 and 2021), a scholarship holder of ZAIKS, and the author of several collective and individual exhibitions both nationally and internationally. In 2013, his works were exhibited at the Paris Photo Fair by Galerie Conrads from Dusseldorf. He is a recipient of awards for book illustrations, including the “Most Beautiful Book of the Year” award. He serves as a judge in photographic competitions hosted by the Monovisions portal.

He has been published in magazines such as “Tygodnik Powszechny,” “Konteksty,” “Kraków,” “Res Publica Nowa,” “Film,” “Cinema,” “Charaktery,” “Playboy,” “Elle Deco,” “Zoom International,” “Photoart,” “Przekrój,” “Pozytyw,” and “Wiadomości ASP.” His photographs have also been featured in online platforms including Lensculture, Eyeshot magazine, Social Documentary Network, Monovisions, and HP Museum. In collaboration with Galeria Olympia, he released the book “Ambiente – Świetni czterdziestoletni.” He is currently working on a photographic publication titled “Niepokój/w polu widzenia,” in collaboration with Pasaże publishing house. Additionally, he regularly contributes columns for children in the magazine “Swierszczyk.”

• Experience in reproductive photography and object photography
• Proficiency in digital photo editing software • Experience in working with analog photography
• Experience in working in a photographic studio and darkroom • Knowledge of photography theory and history
• Experience in conducting workshops for adults and children (illustration and photography)

Andrzej Pilichowski-Ragno Absolwent Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor Sztuki, doktorat realizowany w Pracowni Fotografii, pod kierunkiem dr hab. Agaty Pankiewicz, obroniony w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

•Fotografią zajmuje się od ponad 20 lat, realizując swoje projekty głównie w obszarze fotografii streetowej/dokumentalnej. Interesuje się teorią i krytyką fotografii; Praca doktorska dotyczy zagadnień związanych z kulturą wizualną, statusem obrazu fotograficznego, problemów referencyjności i interpretacji fotografii.
•Członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
•Wykładowca w Otwartym Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej. Wykładowca fotografii w AMA Film Academy w Krakowie. Prowadzi ćwiczenia i wykłady z post-produkcji, fotografii studyjnej i reklamowej, portretowej, pejzażu i fotografii streetowej.

więcej

Współprowadzi ośmiomiesięczny autorski Kurs Mistrzowski dla zaawansowanych fotografów.
Współprowadzi lub prowadzi autorskie warsztaty z fotografii portretowej, streetowej, warsztaty ilustracji dla dzieci, współpracując m.in. z Muzeum Narodowym, Muzeum Historii Fotografii, Żydowskim Muzeum Galicja, Zamkiem Królewskim na Wawelu, Festiwalem Literatury dla Dzieci, Festiwalem Conrada, Krakowskim Biurem Festiwalowym. Zajmuje się ilustracją dla dzieci, tworząc lub współtworząc nagradzane autorskie książki, wydawane w Polsce, Niemczech, USA i Korei. Zajmuje się również projektowaniem graficznym (okładki, plakaty, obsługa wizualna), współpracując m.in. z Zamkiem Królewskim na Wawelu, Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwem Uniwersytetu w Białymstoku, Festiwalem Kompozytorów Krakowskich, Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Jest dwukrotnym stypendystą Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (1996 i 2021), stypendystą ZAIKS, autorem kilkunastu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. W 2013 jego prace zostały wystawione na Paris Photo Fair przez Galerie Conrads z Dusseldorfu. Jest laureatem nagród za ilustracje książkowe, m.in. nagrody “Najpiękniejsza Książka Roku”. Jest jurorem w konkursach fotograficznych portalu Monovisions.

•Publikował w czasopismach: “Tygodnik Powszechny”, “Konteksty”, “Kraków”, “Res Publica Nowa”, “Film”, “Cinema”, “Charaktery”, “Playboy”, “Elle Deco”, “Zoom International”, “Photoart”, “Przekrój”, “Pozytyw”, “Wiadomości ASP”. Jego fotografie publikowane były również w internetowych portalach: Lensculture, Eyeshot magazine, Social Documentary Network, Monovisions, HP Museum. We współpracy z Galerią Olympia wydał ksiązkę Ambiente – Świetni czterdziestoletni. W przygotowaniu publikacja fotograficzna Niepokój/w polu widzenia, we współpracy z wydawnictwem Pasaże. Regularnie prowadzi rubryki dla dzieci w czasopiśmie “Swierszczyk”.

•Doświadczenie w fotografii reprodukcyjnej i fotografii obiektów
•Znajomość programów do obróbki fotografii cyfrowej
•Doświadczenie w pracy z fotografią analogową
•Doświadczenie w pracy w studio fotograficznym i ciemni
•Znajomość teorii i historii fotografii
•Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla dorosłych i dzieci …(ilustracja i fotografia)

•Włoski, angielski, francuski