Skip to content
Home » Infrared

Infrared

Infrared street photography project / 2019

IR photography

Infrared photography is a type of photography that involves capturing light in the infrared (IR) spectrum, which is beyond the range of human vision. Infrared light has longer wavelengths than visible light, and it is typically in the range of 700 nanometers (nm) to 1 millimeter (mm). Infrared photography can reveal details that are not visible to the naked eye. Fotografia w podczerwieni to rodzaj fotografii, który polega na rejestrowaniu światła w zakresie podczerwieni (IR), który wykracza poza zakres ludzkiego wzroku. Światło podczerwone ma dłuższe fale niż światło widzialne, zazwyczaj mieszczące się w zakresie od 700 nanometrów (nm) do 1 milimetra (mm). Fotografia w podczerwieni może ujawnić detale niewidoczne gołym okiem.

related