Skip to content
Home » Empty

Empty

Emptiness often presents itself as a certain lack. Emptiness is then perceived as a deficiency in filling the empty spaces stretching over certain distances. However, emptiness is presumably related precisely to what is proper to its place, and therefore it is not a lack but a manifestation. In a plastic embodiment, emptiness manifests itself in the manner of a seeking, projecting establishment of places.

Pustka dość często jawi się jako pewien brak. Pustka uchodzi wówczas za niedostatek wypełnienia pustych i rozciągających się na pewnych odległościach przestrzeni. Przypuszczalnie pustka jest jednakże spokrewniona właśnie z tym, co właściwe miejscu, i dlatego nie jest brakiem, ale wydobywaniem na jaw. Pustka nie jest niczym. Nie jest także brakiem. W plastycznym ucieleśnieniu pustka przejawia się na sposób poszukująco projektującego ustanawiania miejsc

Martin Heidegger